Marketing Konsalting

Model marketing konsaltinga

U osnovi, model konsaltinga je povezan sa poslovnim planom na više nivoa. Prvo, istraživanje tržišta je ključna faza za razumevanje tržišta i potrošača. Postavljanje pravih perspektiva i prikupljanje korisnih informacija je kamen temeljac u lansiranju ili jačanju brenda i dizajniranju marketing strategije.
Doprinosi marketinga organizacionoj strukturi i infrastrukturi su ključni u marketing svetu. Kompanije prelaze na modele koji su usredsređeni na klijente. To zahteva izgradnju efikasne analize njihovih klijenata i povezivanje onlajn i offline aktivnosti sa podacima o odnosima kompanije sa njihovim klijentima.

Glavne prednosti marketinških konsultantskih usluga

Marketing konsalting kao usluga omogućava kompanijama da koriste “tuđe” marketinško znanje i iskustvo pod pouzdanim uslovima. Kompanije angažuju stručnjake za marketing na osnovu svojih potreba, a bez želje da outsoursuju svoj marketing sektor. Ovaj tip saradnje je drastično drugačiji od angažovanja agencije za vođenje marketinških aktivnosti, jer se obuka u ovom kontekstu smatra dugoročnim rešenjem za pitanje marketinga unutar kompanije.
Najveće prednosti marketinških konsultantskih usluga mogu se sažeti u sledeće ključne karakteristike.
  • Specifična znanja kompanije uvek traže visoko specijalizovana mišljenja i stručnu pomoć kako bi ne samo izvršili zadatak već i da bi obezbedili konkurentsku prednost na tržištu.
  • Konsultantske usluge su uvek potrebne da dodaju vrednost brendu i marketinškim aktivnostima, a ne samo da ih održe.
  • Glavna prednost marketinških konsultanata je njihova sposobnost da pruže stručnu viziju i spreče greške u marketing strategijama.
Važno je znati da, uglavnom, marketing timovi, ili zaposleni koji su određeni da se bave marketingom unutar kompanija, imaju znanje koje je na određenom nivou, ali ga uz konsultantske usluge mogu nadograditi, što dugoročno rešava problem stagnacije u napretku.
Ako je ovo usluga koja je potrebna Vašoj kompaniji – kontaktirajte nas.
en_USEnglish